TIPUS D'ENSENYAMENT

1. Escull l'ensenyament

 • Informàtica
 • Ensenyaments Inicials
 • Curs d'accés a CF Grau Mitjà
 • Graduat en Educació Secundària GESO - presencial
 • Curs d'accés a CFGS i Accés Universitat
 • Anglès
 • Alemany
 • Francès
 • Conversa en anglès
 • Graduat en Educació Secundària GESO - a distància (IOC)
 • Prova de nivell GESO i accés a CF Grau Mitjà
 • Forma't - curs de transició educativa i laboral

DATA I HORA D'ENTREVISTA

2. Escull la data i l'hora

Per accedir als ensenyaments d'idiomes, Graduat en ESO i Accés a cicles formatius de grau mitjà, cal fer una prova de nivell.

DADES PERSONALS

3. Dades personals

D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s'incorporen al fitxer, del Centre de Formació d'Adults que és titular l'Ajuntament de Sant Celoni, amb la finalitat de gestionar les diferents activitats de prestació del servei públic del Centre de Formació d'Adults que realitza l'Ajuntament en exercici de les seves competències educatives. Les vostres dades no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment excepte si ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, al c/ Campins, 24, acompanyant còpia del seu DNI.

RESUM

Instruccions d'ús

Aquest és un resum de la informació de la teva reserva. En fer clic al botó de confirmar rebràs un correu electrònic i un sms amb la informació i el codi de la teva reserva.

Documentació que cal portar:
A l'entrevista d'orientació: fotocòpia del DNI/NIE/Passaport.
Els menors d'edat han de venir acompanyats del pare/mare/tutor/a.
A la prova de nivell de GESO i Accés a CF grau mitjà: documentació acadèmica que acrediti els estudis anteriors.